Wednesday, January 11, 2012

אחמד טיבי מתיחס להפגנה ביפו על הקמת שכונה דתית יהודית ביפו

לא מסכים עם כל מלה אבל יש לו בהחלט נקודות שראויות להתיחסות

No comments:

Post a Comment